Disclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld door Tweantse Zaakn. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (teksten, foto’s en producten) liggen bij Tweantse Zaakn, tenzij anders vermeld.

  1. Als er gebruik is gemaakt van  Creative Commons (informatieve) artikelen wordt dit uitdrukkelijk vermeld met het daarbij behorende icon.

2. Als er voor wat betreft illustraties gebruik wordt gemaakt van icons, zal dit uitsluitend onder licentie gebeuren of met materiaal dat door de maker volledig is vrijgesteld voor commercieel gebruik en er afstand is gedaan van auteursrechten. (zoals bijvoorbeeld All Silhouettes)

3. Artikelen of beeldmateriaal dat is aangemerkt als public domain.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij anders vermeldt. Tweantse Zaakn is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op deze website opgenomen links naar websites of diensten van derden zoals Spreadshirt. Voor alle opdrachten en geleverde diensten gelden de Algemene Voorwaarden. Tweantse Zaakn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment, zonder mededeling vooraf de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.