Oude strips in Twentsche Courant

Stripverhaaltjes in een oude Twentsche Courant – woensdag 1 juni 1960.

Tweantse Zaakn